[email protected] 0.332 235 81 18  
Mesleki Sorumluluk
TEKLİF ALIN

Aşağıdaki mesleklerin uygulanması sırasındaki hata ve ihmaller nedeniyle kendilerine karşı müşteriler ve diğer üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülebilecek zarar ve ziyan taleplerinin hukuki sonuçlarına karşı korumaktadır.

• Avukat
• Mali Müşavir
• Mimar
• Mühendis
• Serbest Meslek Sahipleri


SIKÇA SORULAN SORULAR
• Hasarsızlık Beyanı neden gereklidir?
İlk kez mesleki sorumluluk teminatı alanlar için, talep sırasında hasarsızlık beyannamesi imzalanmış olmak kaydıyla poliçe vade başlangıcından geriye dönük 1 yıl olarak teminat verilir. Sigortalının bu tarihten sonraki faaliyetleri nedeniyle ve yine poliçe süresi içerisinde kendisine yöneltilen zarar ve ziyan talepleri poliçe kapsamında değerlendirilecektir. Geçerli ilk poliçenin vade başlangıç tarihi, ardışık poliçeler için geçmişe etkinlik tarihi olarak kabul edilir.

Hangi meslek sahipleri faydalanabilir?
• Serbest Muhasebeciler / Mali Müşavirler 
• Avukatlar
• Mimar ve Mühendisler
• Seyahat Acenteleri
• Yönetim Danışmanları
• Medya Hizmetleri
• Bilgi İşlem, Programlama 
• Sigorta Acenteleri / Brokerleri
• Çeviri Büroları 
• İnsan Kaynakları 
• Destek hizmetleri / Çağrı Merkezleri 
• Ekspertiz Hizmetleri

başta olmak üzere çeşitli alanlarda mesleki faaliyette bulunan gerçek şahıs ve kurumlar için Gulf Sigorta tarafından teminat verilmektedir.

Poliçe hangi durumları kapsar?
Sigortalının mesleki hizmetini yerine getirirken her türlü gerçek veya iddia edilen, ihmal sonucu görev aksatma, hata, yanlış beyanda bulunma, hatalı veya yanıltıcı beyan verme, gizliliği ihlal, mesleki hizmeti yerine getirirken yapılan kusur ve ihmaller veya mesleki hizmeti yerine getirmemesi durumlarında üçüncü şahıslar tarafından talep edilen tazminatı kapsamaktadır.

Savunma Masrafları
Sigortalı aleyhine bir taleple bağlantılı mahkeme masrafları ve avukatlık ücretleri karşılanmaktadır.

Mahkemeye Katılma Masrafları
Bir sigortalının mahkemeye katılması gibi gerekli  durumlarda günlük masrafları kapsanmaktadır. 

Hakaret, Manevi Tazminat Talepleri
Sigortalıdan hakaret sebebiyle talep edilen tazminat ve manevi tazminat talepleri kapsanmaktadır.

KURUMSAL

Hakkımızda
KVKK Metni

Mobil Kaza Tutanağı

İLETİŞİM

Tel: 0 (332) 235 81 18
Adres: MFeritpaşa Mah. Nalçacı Cad. No: 23B Selçuklu / Konya
Mail: [email protected]

E-Bülten Üyeliği