[email protected] 0.332 235 81 18  
Sağlık Sigortaları

Birbirinden farklı kapsam ve teminatları içeren sizin veya aileniz için en uygun sağlık sigortası planını seçerek sağlığınızı güvence altına alın. Üstelik bütçenize uygun primlerle ve ödeme seçenekleri ile. 

Tüm Türkiye'de yaygın ve seçkin hastane gruplarından nitelikli sağlık hizmeti ve Sigova Sigorta'nın size sunduğu birçok avantajlardan yararlanabileceksiniz:

1. Tamamlayıcı Sağlık sigortası

2. Yabancı Uyruklular Sağlık sigortası

3. Özel Sağlık sigortası

4. Seyehat Sağlık sigortası


1.Tamamlayıcı Sağlık Sigortası

Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası hakkında düzenlemeler ilk olarak 2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyuruldu. Çıkarılan bu genelgede bu sigorta şekli ile ilgili olarak düzenlemeler yapmak yetkisi Hazine Müsteşarlığı’na bırakıldı. Hazine Müsteşarlığı da 2013 yılında, özel sağlık sigortaları yönetmeliğini yayınladı. İşin doğrusu bu yönetmelikte daha fazla açıklayıcı düzenleme bekleniyordu ama öyle olmadı. Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortalarının uygulanmasına yönelik daha detaylı bir yönetmelik çıkarmak yerine, çıkarılan özel sağlık sigortaları yönetmeliğinde bu konuyu sadece bir madde ile geçiştirdi.
Özel sağlık sigortaları yönetmeliğinin, tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası ürünleri başlıklı onsekizinci maddesinde, tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı belirtiliyor ve temel güvencelerin ve bunun yanında alınabilecek ilave güvencelerin neler olacağı açıklanıyor.
Kısaca Hazine Müsteşarlığı, tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortasının sadece genel bir çerçevesini çiziyor, uygulamanın nasıl olacağını ise, sigorta şirketlerine ve sigorta şirketlerinin özel hastaneler ve sağlık kuruluşları ile yapacakları anlaşmalara bırakıyor.
Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı
Aslında Sosyal Güvenlik Kurumu, tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması ile özel sağlık sigortalarını desteklemiş olmaktadır. Çünkü sigorta şirketlerine yeni bir sağlık ürünü çıkarma imkanı vermiştir.
Bugünkü uygulamada Sosyal Güvenlik Kurumu, bir kısım tedavi giderlerini karşılamıyor. Bir kısım tedavi giderlerini ise belli limitler içinde karşılıyor. Böyle olunca Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan hizmet alan insanların, cebinden zaman zaman belli harcamaları karşılamak durumu doğuyor. Bu arada bir kısım insanlar da daha özenli ve yüksek standartlı özelliklere sahip sağlık hizmeti almak istiyor.
İşte bu ihtiyaçları karşılamak amacı ile tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması başlatılmıştır. Yine de bu sigortanın yaptırılması zorunlu değildir. İnsanlar bu ihtiyacı duyuyorsa isteğe bağı olarak tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilirler.

Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortasının kapsamını şu şekilde özetlemek mümkündür:
• Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeyen, akupunktur tedavileri, estetik amaçlı operasyonlar, mezoterapi veya ozon tedavisi gibi sağlık harcamaları güvence 
altındadır.
• Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kısmen ödenen sağlık harcamalarının bu ödenmeyen kısımları güvence altındadır.
• Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeyen konaklama giderleri veya benzeri harcamalar güvence altındadır.
• Özel hastaneler veya sağlık kuruluşları ile sigorta şirketleri arasında yapılan anlaşma uyarınca sağlık uygulama tebliğinin limitlerini geçen harcama tutarları da güvence 
altındadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması nasıl olacak?
Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası yaptıran bir kişi bir özel sağlık kuruluşunda hizmet aldığında, önceden ödemesi gereken fark ücretini ödemeyecek. Bu tutar sağlık kuruluşu tarafından doğrudan ilgili sigorta şirketinden talep edilecek.
Ya da tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası yaptıran bir kişiden, devlete ait hastanelerde kendisinden talep edilen özel yatak ücretleri artık doğrudan sigorta şirketinden talep edilecek.
Örneğin, özel bir sağlık kuruluşunda yapılan muayane ve tetkikler 900 TL tutuyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu bu harcamanın sadece 400 TL’sini karşılıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde, sağlık kuruluşu talep ettiği ücretin 400 TL’sini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan, kalan 500 TL’sini ise ilgili sigorta şirketinden talep edecektir. Neticede sigortalı tarafından herhangi bir ödeme  yapılmamış olacaktır.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının avantaj ve dezavantajları nelerdir?
Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası uygulaması ile muhakkak ki Sosyal Güvenlik Kurumu üzerindeki maddi yük düşürülmeye çalışılmıştır. Ama bu yapılırken sigortalılar açısından da daha modern bir sağlık hizmeti başlatılmış olmaktadır.

Peki nedir bu yeni uygulamanın avantajları?
• Fark ücretler artık ödenmiyor. Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortasının en büyük avantajı budur. Özel sağlık kuruluşularında talep edilen fark ücretler sigorta 
güvencesi altındadır.
• Kamu hastanelerinde özel yatak ücreti ödenmiyor. Kamu hastanelerinde, yatarak tedavi sırasında özel oda veya özel yatak talep edilmesi halinde bu ücretler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmıyordu. Şimdi bu ödemeler de sigorta güvencesi altındadır.
• İyi hizmet alma imkanı. Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası sayesinde bazı kişiler, daha iyi hizmet alma imkanı elde etmiş olmaktadır.

Bu yeni uygulamanın dezavantajlarına gelince. Aslında pek de dezavantajı olduğu söylenemez. Yine de şu bir iki nokta sayılabilir:
• Hasta katılım payları. Özel sağlık kuruluşları tarafından emeklilerden istenen hasta katılım payları bu sigortanın konusu değildir. Hasta katılım payları önceden olduğu gibi emeklilerin aylıklarından kesilmeye devam edecektir.
• Sağlık uygulama tebliği. Yeni tebliğe göre, reçetelere en fazla dört kalem ilaç bir kutu olarak yazılabilecektir. Bu durum uygulamada sıkıntı yaratacak gibi görünüyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının teminatları nelerdir?
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortasının vereceği güvencelerin şunlar olduğu ortaya çıkıyor:
• Genel sağlık sigortalısı kişilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kısmen karşılanan giderlerin karşılanmayan kısımları
• Genel sağlık sigortalısı kişilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan giderleri
Bu iki temel güvence yanında aşağıdaki hizmetler de ilave teminat olarak alınabilir:
• Bakıma muhtaç kalma durumunda yapılacak harcamalar
• Ülke dışında tedavi görülmesi halinde tercümanlık ve benzeri harcamalar
• Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası ile ilgili diğer hizmetler

2. Yabancı Uyruklular Sağlık sigortası

11 Nisan 2014’de yürürlüğe giren, yabancı uyruklu vatandaşlara “Özel Sağlık Sigortası yaptırma zorunluluğu” kapsamında; Sigova Sigorta olarak size özel avantajlarla Sağlık Sigortası’ nı hazırladık!

Yabancı Sağlık Sigortası ile; hastalık ya da kaza durumunda oluşabilecek muayene, tedavi ve bakım giderleriniz Sigova Sigorta farkıyla 7/24 güvence altında! Sunduğumuz ekonomik primlerle siz de sağlık sigortanızı yaptırın ve sağlığınızı, birikimlerinizi riske atmayın!

İkamet başvurularınıza, sağlık sigorta gereksinimlerine uygun olan Yabancı Uyruklu Kişilere Sağlık Sigortası, ihtiyacınıza göre 1 veya 2 yıllık poliçe olarak düzenlenebilir.


3. Özel Sağlık Sigortası

Özel Sağlık sigortası Sadece yatarak tedavi ve  Yatarak ve Ayakta tedavi olarak olarak ikiye ayrılmaktadır. İsterseniz Sadece yatarak tedavi durumlarında faydalanabileceğiniz, isterseniz hem yatarak hem ayakta tedavilerden faydalanabileceğiniz sigorta ürünüdür.

A. Sadece Yatarak Tedavi;

Sadece Yatarak Tedavi Teminatı içeren Turkuaz Plan ile; hastanede yatış gerektiren durumlarda masraflarınızı teminat altına alabilirsiniz. Bu paket, yurtdışında da sizi olası risklere karşı teminat altına alır. 

Sigorta’dan ücretsiz canlı doktor hizmeti: 7/24 Doktorum! 
Bireysel sağlık müşterilerimize sunduğumuz 7/24 Ücretsiz canlı doktor desteği ile karşınızdayız.
Aylık 45 dakikalık bir görüşme limitiniz olup, doktorlarla yapılan tek bir görüşme kişibaşına 15 dakika ile sınırlı olacaktır. Bu hizmet kapsamında 7/24 bilgisayarınızdan doktorlarla yüz yüze görüşebilir, randevu alabilir, laboratuvar sonuçlarını doktorunuzla birlikte değerlendirip, alanında uzman doktorlarımızdan görüşler alabilirsiniz.


A. Yatarak ve Ayakta Tedavi;

Limitsiz Yatarak Tedavi Teminatlarına ek olarak Ayakta Tedavi Teminatlarından da yararlanabileceğiniz Planlarımızdan biri mutlaka size göre... 
Sigorta’dan ücretsiz canlı doktor hizmeti: 7/24 Doktorum! 
Bireysel sağlık müşterilerimize sunduğumuz 7/24 Ücretsiz canlı doktor desteği ile karşınızdayız.
Aylık 45 dakikalık bir görüşme limitiniz olup, doktorlarla yapılan tek bir görüşme kişibaşına 15 dakika ile sınırlı olacaktır. Bu hizmet kapsamında 7/24 bilgisayarınızdan doktorlarla yüz yüze görüşebilir, randevu alabilir, laboratuvar sonuçlarını doktorunuzla birlikte değerlendirip, alanında uzman doktorlarımızdan görüşler alabilirsiniz.


Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Yabancı Uyruklular Sağlık Sigortası
Özel Sağlık Sigortası
KURUMSAL

Hakkımızda
KVKK Metni

Mobil Kaza Tutanağı

İLETİŞİM

Tel: 0 (332) 235 81 18
Adres: MFeritpaşa Mah. Nalçacı Cad. No: 23B Selçuklu / Konya
Mail: [email protected]

E-Bülten Üyeliği