[email protected] 0.332 235 81 18 08:00 - 18:30    
Grup Sağlık Sigortası
Grup Sağlık Sigortası
Sağlık sigortaları hitap ettiği kitle bakımından iki türlü yapılmaktadır. Normal koşullarda insanlar bir sigorta şirketinden özel sağlık sigortası yaptırdıklarında bu bireysel sağlık sigortasıdır. Ancak belli sayıda insanın biraraya gelerek hep birlikte bir sigorta şirketinden özel sağlık sigortası yaptırıyorlarsa, bu grup sağlık sigortasıdır. Günümüzde özellikle kuruluşlar, hem çalışanları için hem de onların eş ve çocuklarını da kapsayacak şekilde grup sağlık sigortası yaptırmaktadır. Büyük küçük çok sayıda şirket, çalışanlarına grup sağlık sigortası yaparken, onların şirkete bağlılıklarını ve motivasyonlarını yükseltmeyi, bir yandan da işteki verimliliklerini arttırmayı hedeflemektedir. Bu görüntü ağırlıklı olarak grup hayat sigortalarının genelde işveren için avantajlı olduğu hissini veriyor. Oysa çalışanların da avantajları olduğu bir gerçek.

Bir çalışanın kendisi ve ailesi için grup sağlık sigortası yapılması, onların zamanında ve en iyi şekilde tedavi olacakları anlamına gelir. Bu da çalışan açısından uzun süreli ve maddi sıkıntılı bir dönemi zarar görmeden atlatmak demektir. İşveren açısından çalışanın hızlı iyileşmesi ise daha az iş gücü kaybı, yani işte daha az aksama anlamı taşıyacaktır. Grup sağlık sigortasının primine çalışanın katılmayacak olması, çalışanlar açısından ayrı bir avantajdır. Bu sayede moralleri yükselir ve işlerine daha kolay odaklanabilirler. Bazı sigorta şirketleri, emekli çalışanlar veya kendi işinde çalışan kişiler ya da işverenleri tarafından sigorta yapılmamış çalışanlar için grup sağlık sigortası olanağı yaratıyorlar. Bu özel sağlık sigortası planları bireysel sağlık sigortası planlarına göre daha ekonomik olabiliyor. Hatta grup sağlık sigortası oranlarına yakın oranlar taşıyorlar.

Grup sağlık sigortası yaptırmanın avantajları
Grup sağlık sigortası yaptırmanın çalışanlar açısından da işveren açısından büyük avantajları bulunuyor.
• Bir kere çalışanlar arasında, böyle bir kuruluşta çalışmanın memnuniyeti artıyor.
• Buna bağlı olarak çalışanların motivasyonu artıyor.
• Yine buna bağlı olarak çalışanların kuruluşa bağlılıkları artıyor.
• Bu da beraberinde çalışanların verimliliğini yükseltiyor.
• Sağlık hizmetlerinin hızlı ve kaliteli olması ile gereksiz zaman kayıplarının önünde geçiliyor.
• Sağlık sorunu yaşayan çalışanın daha hızlı işbaşı yapması sağlanıyor.
• Kuruluş açısından ödenen primler vergiden düşülebiliyor.
• Tek tek sağlık sigorta poliçesi almanın maliyeti yanında grup sağlık sigortası primleri çok daha hesaplı olabiliyor.
• Yine aynı nedenle çok daha uygun teminat ve limitlerle yatarak veya ayakta tedavi hizmetleri alınabiliyor.

Grup sağlık sigortasının özellikleri
Grup sağlık sigortası için sigorta şirketleri, kuruluşun hangi sektörde bulunduğuna veya ne tür faaliyet gösterdiğine bakmazlar. Acil tanımına giren ve yaşamsal tehlike taşıyan hastalık ve kaza durumlarında, çalışanların güvence altına alınması önemlidir. Ancak elbette talep edilecek primler hesaplanırken çalışanların faaliyet gösterdikleri alanlar risk değerlendirmesi açısından dikkate alınacaktır.

Grup sağlık sigortasında yatarak tedavi güvencesi alınmışsa şu tür tedaviler kapsam içine alınmış demektir:
• Ameliyat gerektirse de gerektirmese bir hastanede veya sağlık kuruluşunda yatarak yapılan tedaviler
• Yatarak tedavi görülen süre içinde doktor muayene, ameliyathane giderleri, asistan giderleri, anestezi giderleri, ilaç giderleri ve bunlara benzer giderler
• Hastalık veya komplikasyonlarının tedavisinde kullanılan gerekli tıbbi malzemeler
• Yatak ve konaklama giderleri
• Tedavi için doktor tarafından gerekli bulunan ilave masraflar
• İhtiyaç duyulması halinde yoğun bakım giderleri
• İhtiyaç duyulması halinde ambulans hizmetleri

Genelde sigorta şirketleri yatarak tedavi güvenceleri için poliçe süresi içinde toplam hastanede kalış süresini 180 gün, ömür boyu hastanede kalış süresini ise 720 gün olarak kabul ederler.
Grup sağlık sigortasında ayakta tedavi güvencesi alınmışsa şu tür giderler kapsam içine alınmış demektir:
• Doktor muayene ücretleri
• Hastalığı teşhise yönelik yapılacak işlemlerin giderleri (örneğin, MR çekilmesi, tomografi alınması, çeşitli laboratuvar tetkikleri ve benzeri tetkikler)
• Ayakta tedavi gerektiren küçük boyutlu müdahale giderleri
• Tedavi amaçlı her türlü ilaç giderleri
• Yapılan her türlü laboratuvar tetkikleri ve röntgen ücretleri
• Gerekli durumlarda fizik tedavi ve rehabilitasyon giderleri
Yatarak tedavi ve ayakta tedavi güvencelerinin yanında grup sağlık sigortaları, acil yardım hizmetleri ve yılda bir kere olmak koşulu ile bayanlar için kontrol mamografi erkekler için kontrol PSA ölçümlerini de güvence olarak sunmaktadır.

Sigorta işlemlerinin genelinde olduğu gibi grup sağlık sigortaları yapılırken de en önemli konu baştan doğru ve eksiksiz bilginin sigorta şirketine verilmesidir. Sigortalı kişinin eksik veya yanlış bilgi verdiği sonradan ortaya çıkarsa, veya mevcut bir rahatsızlığını veya hastalığını bildiği halde beyan etmediği ortaya çıkarsa, ya da poliçedeki güvenceleri kendi çıkarları doğrultusunda kötüye kullandığı anlaşılırsa, sigorta şirketi tarafından sigortalı kişiye verilen bütün hizmetlerin karşılığı tutarların ve ödenen tazminatların tamamı geri istenecektir. Sigorta şirketi böyle durumlarda yasaların kendisine tanıdığı haklara uyarak poliçeyi sona erdirebilir, limit ve teminat tutarlarında kısıtlama yapabilir, bazı durumlarda sürprim uygulayabilir veya söz konusu hastalık ve rahatsızlıkları kapsam dışı bırakarak sözleşmeyi sürdürebilir.

Poliçe süresinin bittiği tarihte yatarak devam eden bir tedavi varsa, grup sağlık sigortası poliçesinin aynı şirkette veya başka bir sigorta şirketinde yenilenmeyecek olması, veya ilgili risk için muafiyet uygulanması durumunda devam eden yatarak tedaviler en fazla yedi gün boyunca güvence altındadır. Ancak poliçe başka bir sigorta şirketinde yenilenirse, teminat poliçe bitim tarihi itibarı ile sona erer ve yedi gün hükmü uygulanmaz.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Kullanıcı Sözleşmesi ile Pazarlama İzni metinlerini okudum, kabul ediyorum.

Güvenlik Sorusu: 2 + 10 = ?
KURUMSAL

Hakkımızda

Mobil Kaza Tutanağı

İLETİŞİM

Tel: 0 (332) 235 81 18
Fax: 0 (332) 235 49 49
Adres: Musalla Bağları Mah. Telgrafcı Hamdi Bey Cad. Ruhi Bağdadi SK.2 / B Selçuklu/KONYA
Mail: [email protected]

E-Bülten Üyeliği