[email protected] 0.332 235 81 18 08:00 - 18:30    
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Tamamlayıcı Sağlık Sigortası
Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası hakkında düzenlemeler ilk olarak 2012 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyuruldu. Çıkarılan bu genelgede bu sigorta şekli ile ilgili olarak düzenlemeler yapmak yetkisi Hazine Müsteşarlığı’na bırakıldı. Hazine Müsteşarlığı da 2013 yılında, özel sağlık sigortaları yönetmeliğini yayınladı. İşin doğrusu bu yönetmelikte daha fazla açıklayıcı düzenleme bekleniyordu ama öyle olmadı. Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortalarının uygulanmasına yönelik daha detaylı bir yönetmelik çıkarmak yerine, çıkarılan özel sağlık sigortaları yönetmeliğinde bu konuyu sadece bir madde ile geçiştirdi.

Özel sağlık sigortaları yönetmeliğinin, tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası ürünleri başlıklı onsekizinci maddesinde, tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı belirtiliyor ve temel güvencelerin ve bunun yanında alınabilecek ilave güvencelerin neler olacağı açıklanıyor. Kısaca Hazine Müsteşarlığı, tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortasının sadece genel bir çerçevesini çiziyor, uygulamanın nasıl olacağını ise, sigorta şirketlerine ve sigorta şirketlerinin özel hastaneler ve sağlık kuruluşları ile yapacakları anlaşmalara bırakıyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının kapsamı Aslında Sosyal Güvenlik Kurumu, tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması ile özel sağlık sigortalarını desteklemiş olmaktadır. Çünkü sigorta şirketlerine yeni bir sağlık ürünü çıkarma imkanı vermiştir.

Bugünkü uygulamada Sosyal Güvenlik Kurumu, bir kısım tedavi giderlerini karşılamıyor. Bir kısım tedavi giderlerini ise belli limitler içinde karşılıyor. Böyle olunca Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan hizmet alan insanların, cebinden zaman zaman belli harcamaları karşılamak durumu doğuyor. Bu arada bir kısım insanlar da daha özenli ve yüksek standartlı özelliklere sahip sağlık hizmeti almak istiyor.

İşte bu ihtiyaçları karşılamak amacı ile tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması başlatılmıştır. Yine de bu sigortanın yaptırılması zorunlu değildir. İnsanlar bu ihtiyacı duyuyorsa isteğe bağı olarak tamamlayıcı sağlık sigortası yaptırabilirler.

Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortasının kapsamını şu şekilde özetlemek mümkündür:
• Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeyen, akupunktur tedavileri, estetik amaçlı operasyonlar, mezoterapi veya ozon tedavisi gibi sağlık harcamaları güvence altındadır.
• Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kısmen ödenen sağlık harcamalarının bu ödenmeyen kısımları güvence altındadır.
• Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmeyen konaklama giderleri veya benzeri harcamalar güvence altındadır.
• Özel hastaneler veya sağlık kuruluşları ile sigorta şirketleri arasında yapılan anlaşma uyarınca sağlık uygulama tebliğinin limitlerini geçen harcama tutarları da güvence altındadır.

Tamamlayıcı sağlık sigortası uygulaması nasıl olacak?
Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası yaptıran bir kişi bir özel sağlık kuruluşunda hizmet aldığında, önceden ödemesi gereken fark ücretini ödemeyecek. Bu tutar sağlık kuruluşu tarafından doğrudan ilgili sigorta şirketinden talep edilecek. Ya da tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası yaptıran bir kişiden, devlete ait hastanelerde kendisinden talep edilen özel yatak ücretleri artık doğrudan sigorta şirketinden talep edilecek. Örneğin, özel bir sağlık kuruluşunda yapılan muayane ve tetkikler 900 TL tutuyor ve Sosyal Güvenlik Kurumu bu harcamanın sadece 400 TL’sini karşılıyor. Tamamlayıcı sağlık sigortası sayesinde, sağlık kuruluşu talep ettiği ücretin 400 TL’sini Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan, kalan 500 TL’sini ise ilgili sigorta şirketinden talep edecektir. Neticede sigortalı tarafından herhangi bir ödeme yapılmamış olacaktır.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının avantaj ve dezavantajları nelerdir?
Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası uygulaması ile muhakkak ki Sosyal Güvenlik Kurumu üzerindeki maddi yük düşürülmeye çalışılmıştır. Ama bu yapılırken sigortalılar açısından da daha modern bir sağlık hizmeti başlatılmış olmaktadır.

Peki nedir bu yeni uygulamanın avantajları?
• Fark ücretler artık ödenmiyor. Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortasının en büyük avantajı budur. Özel sağlık kuruluşularında talep edilen fark ücretler sigorta güvencesi altındadır.
• Kamu hastanelerinde özel yatak ücreti ödenmiyor. Kamu hastanelerinde, yatarak tedavi sırasında özel oda veya özel yatak talep edilmesi halinde bu ücretler Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmıyordu. Şimdi bu ödemeler de sigorta güvencesi altındadır.
• İyi hizmet alma imkanı. Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası sayesinde bazı kişiler, daha iyi hizmet alma imkanı elde etmiş olmaktadır.

Bu yeni uygulamanın dezavantajlarına gelince. Aslında pek de dezavantajı olduğu söylenemez. Yine de şu bir iki nokta sayılabilir:
• Hasta katılım payları. Özel sağlık kuruluşları tarafından emeklilerden istenen hasta katılım payları bu sigortanın konusu değildir. Hasta katılım payları önceden olduğu gibi emeklilerin aylıklarından kesilmeye devam edecektir.
• Sağlık uygulama tebliği. Yeni tebliğe göre, reçetelere en fazla dört kalem ilaç bir kutu olarak yazılabilecektir. Bu durum uygulamada sıkıntı yaratacak gibi görünüyor.

Tamamlayıcı sağlık sigortasının teminatları nelerdir?
Yukarıda yapılan açıklamalar ışığında, tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortasının vereceği güvencelerin şunlar olduğu ortaya çıkıyor:
• Genel sağlık sigortalısı kişilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kısmen karşılanan giderlerin karşılanmayan kısımları
• Genel sağlık sigortalısı kişilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanmayan giderleri
Bu iki temel güvence yanında aşağıdaki hizmetler de ilave teminat olarak alınabilir:
• Bakıma muhtaç kalma durumunda yapılacak harcamalar
• Ülke dışında tedavi görülmesi halinde tercümanlık ve benzeri harcamalar
• Tamamlayıcı veya destekleyici sağlık sigortası ile ilgili diğer hizmetler
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Kullanıcı Sözleşmesi ile Pazarlama İzni metinlerini okudum, kabul ediyorum.

Güvenlik Sorusu: 1 + 9 = ?
KURUMSAL

Hakkımızda

Mobil Kaza Tutanağı

İLETİŞİM

Tel: 0 (332) 235 81 18
Fax: 0 (332) 235 49 49
Adres: Musalla Bağları Mah. Telgrafcı Hamdi Bey Cad. Ruhi Bağdadi SK.2 / B Selçuklu/KONYA
Mail: [email protected]

E-Bülten Üyeliği