[email protected] 0.332 235 81 18 08:00 - 18:30    
Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası
Üçüncü Şahıs Sorumluluk Sigortası
Bu sigorta, sigorta ettireni sigorta süresi içinde meydana gelecek bir kaza sonucu:
• Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlıklarının bozulması,
• Üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar ve ziyan oluşması nedeniyle sıfat, faaliyet, hukuki ilişkilerinden dolayı kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karşı T.C.' nin hukuki sorumluluğa ilişkin mevzuatı çerçevesinde temin eder.
• Bu tanım çerçevesinde işletmeler için düzenlenen üçüncü şahıs hukuki sorumluluk poliçesi, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında meydana gelecek kazalar sonucu üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlar nedeniyle oluşacak hukuki sorumluluğu teminat altına almaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular
• Kimlerin faaliyetleri sırasında oluşabilecek hasarlar teminat altındadır?
Sigortalının kendisi ve/veya çalışanlarının neden olduğu bedeni-maddi zararlar teminat kapsamındadır.
Bu poliçeye kimler ihtiyaç duyabilir?
3. şahıs mali mesuliyet poliçesini oteller, moteller, alışveriş merkezleri, çeşitli büyüklüklerdeki işyerleri, otopark, tamirhane ve garaj işletenleri yaptırabilir.

Ürün Sorumluluk Sigortası
Teminatlar
• Eksik ve yanlış bir şekilde tasarımı yapılan ve imal edilen veya,
• Herhangi bir tasarım ve imalat hatası olmamasına rağmen kullanma talimatları yetersiz veya yanlış olan ürünlerin kullanılmaları nedeniyle meydana gelen olaylarda,
• Kullanıcıların ve/veya diğer üçüncü şahısların uğrayacakları bedeni ve maddi zararlardan dolayı,
• Imalatçıların (ve/veya tasarımdan üretim ve dağıtıma kadar uzanan zincir içinde sıfat, faaliyet ve hukuki durumlarından dolayı sorumlu sayılan diğer gerçek veya tüzel kişilerin) hukuki sorumluluğunu teminat altına almaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular
• Ürün Sorumluluk Sigortasının kapsadığı başlıca riskler nelerdir?
Sigortalı tarafından veya sigortalı namına; satılan, temin edilen veya üretimi yapılan ürünlerle ilgili olarak, poliçede belirtilen coğrafi sınırlar dahilinde ve poliçe süresi içinde meydana gelen olaylar neticesinde; üçüncü sahısların ölmesi, yaralanması, sıhhatinin bozulması, üçüncü sahıslara ait mallarda maddi kayıp ve zararlara neden olunması sebebiyle sigortalının hukuki olarak ödemekle yükümlü olacağı zararlar Üçüncü Sahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Sartları uygulanabilir hükümleri çerçevesinde poliçede belirtilen limitlere kadar teminat kapsamına alınır.
Ürün Sorumluluk Sigortalarında Teminata girmeyen riskler nelerdir ?
• Üretim konusu mal ve ürünün kendisinde oluşacak zarar ve kayıplar teminat haricidir.
• Kusurlu ve ayıplı olarak üretildiği anlaşılan mal ve ürünün onarımı, iyileştirilmesi ve düzeltilmesi için yapılan giderler teminat haricidir.
• Sigortalının ürettiği mal ve ürünün yapımında, kullanılan projede, formülde, planda, tanımlama/açıklamada, reklamlarda, basılı tanım ve talimatlardaki herhangi bir yanlışlık ve/veya noksanlıktan kaynaklanan zarar ve kayıplar teminat haricidir.
• Üretim konusu mal ve ürünün kusurlu ve ayıplı olarak üretilmiş olması nedeniyle bu mal ve ürünün geri çekilmesinden doğan her türlü zarar ve kayıp teminat haricidir.
• İş durması, kar kaybı vb. dolaylı zararlar teminat haricidir.
Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Bilgilendirme ve Kullanıcı Sözleşmesi ile Pazarlama İzni metinlerini okudum, kabul ediyorum.

Güvenlik Sorusu: 9 + 8 = ?
KURUMSAL

Hakkımızda

Mobil Kaza Tutanağı

İLETİŞİM

Tel: 0 (332) 235 81 18
Fax: 0 (332) 235 49 49
Adres: Musalla Bağları Mah. Telgrafcı Hamdi Bey Cad. Ruhi Bağdadi SK.2 / B Selçuklu/KONYA
Mail: [email protected]

E-Bülten Üyeliği